Om oss

RailAdvice AS ble etablert i mars 2020. Vår visjon er å bli Norges ledende konsulentselskap innenfor jernbane, t-bane og trikk med fokus på fornøyde kunder og kollegaer. Vi har en genuin interesse for bransjen, kollektivtrafikk og vårt miljø.


Vi har lang fartstid i bransjen og bred kompetanse innen jernbane.


Vi holder til i lyse og flotte lokaler på Stortorvet 5. 


Du er velkommen til å kontakte oss om du trenger vår bistand eller om du er interessert å jobbe sammen med oss i RailAdvice!Våre ansatte

Ingvar Fleten

Ingvar har 30 års erfaring fra prosjekter innen jernbane, t-bane og trikk.


Han har hatt sentrale roller i anskaffelsesprosjekter både som teknisk resurs og som prosjektleder. Han har en unik kombinasjon av dyp teknisk kunnskap og ledelseskompetanse.


Ingvar kan med sin brede erfaring bistå kunden med spesifikasjoner, konkurransegrunnlag, design, evaluering, idriftsettelse, testing, leverandøroppfølging og driftsoppfølging.


Christina Bjerke Lødding

Christina har bred erfaring fra HR og administrasjon, og er vår administrasjonsleder. Hun har jobbet i en årrekke med rekruttering innen jernbanebransjen, samt har lang erfaring fra generell kontoradministrasjon og markedskommunikasjon. I tillegg har Christina alltid et smil om munnen, lager god stemning på kontoret og organiserer våre teambuilding aktiviteter.


christina.lodding@railadvice.no

+47 906 20 874

Lars Mortvedt


Lars har 20 års erfaring innenfor jernbane, t-bane, trikk, bilindustri, industriell automasjon og luftfart.

I løpet av disse årene har han bygget opp spesialkompetanse innen blant annet;

- signalsystemer

- Systems Engineering

- risikoanalyser

- RAMS

- kravspesifikasjon

- prosjektledelse. 


Lars har Master of Science i Dynamics and Control.

 

Ali Reza Rogha

Ali Reza har, med sine 23 år innen jernbanebransjen, jobbet med mange forskjellige områder som; signal, rullende materiell, drift, vedlikehold, anskaffelser, leverandøroppfølging, prosjektledelse og RAMS.

Han har jobbet som både RAMS-rådgiver og RAMS-leder i en rekke store jernbaneprosjekter, og er i tillegg godt kjent med signalsystemet innen både jernbane og T-bane.


Ali Reza har også erfaring med vedlikehold og vedlikeholdsoptimalisering av skinnegående materiell.

Erlend Rehn


Erlend har unik kunnskap om rullende materiell. Han har internasjonal bakgrunn fra jernbane og har arbeidet med teknisk prosjektledelse, tilbudsarbeid og markedsundersøkelser. Han har bred jernbaneteknisk kompetanse i forbindelse med integrasjon av elektriske og mekaniske systemer for rullende materiell og har arbeidet med teknisk prosjektledelse i store anskaffelsesprosjekter, både som bestiller og leverandør.

I anskaffelser har Erlend bred erfaring med evaluering av leverandørtilbud, kontraktsforhandlinger og verifisering av tekniske løsninger. I tillegg har han vært ansvarlig for gjennomføring av typetester og teknisk godkjenning av flere materielltyper.

Dessuten har han faglig kompetanse innen styrkeberegninger, rullende materiell som system og grensesnitt mot infrastruktur.

 

Ole Johansen


Ole har solid erfaring med vedlikeholds- og engineeringsdokumentasjon for rullende materiell, fra både anskaffelses- og ombyggingsprosjekter for rullende materiell med tverrfaglig samarbeid. 

 

Han har gode kunnskaper om bruk av IT verktøy og dokumenthåndteringssystemer, herunder strukturert dokumentasjon i XML og S-1000D standard. I tillegg har Ole god forståelse av vedlikeholds styringsprosesser og RAMS arbeid. Han har også site erfaring fra Italia og Sveits. 

 

Ole trives i et hektisk miljø, har stå på humør og kommuniserer godt med kollegaer. 

Han er pliktoppfyllende, engasjert og jobber strukturert mot målsettingene. 

Lars Berggren


Lars har arbeidet med sikkerhetsstyring og prosjektledelse innen jernbaneinfrastruktur og rullende materiell siden 2012. Han har kompetanse på alle tekniske fagområder innen jernbanedrift med hovedfokus på signal, og har erfaring fra flere store og komplekse jernbaneprosjekter i både Norge og Australia.

 

Lars er utdannet sivilingeniør innen sikkerhetsstyring og har en dyp faglig forståelse av RAMS og god kjennskap til CENELEC (EN50126, EN50128, EN50129), CSM-RA og TSIer. Han var senest engasjert som sikkerhetsleder for Melbournes CBTC prosjekt og som Independent Safety Assessor (ISA) for City Rail Link prosjektet i Auckland.

 

Lars trives med mye ansvar og er kjent for sin positive holdning og vilje til å finne effektive arbeidsmetoder. Han er ekstrovert, har høy arbeidskapasitet og liker å jobbe i team.

 

Trude Stokke


Trude har en bachelor i elektronikk fra Høgskolen i Bergen. Hun jobbet tidligere som prosjektingeniør i Nemko, hvor hun opparbeidet seg erfaring med internasjonale standarder, testing og sertifisering av elektriske produkter.


De siste årene har Trude jobbet som kravkoordinator i Sporveien, i prosjektet med å anskaffe nytt signalsystem for T-banen i Oslo. Hun jobbet spesielt mye med kravverktøyet, og opparbeidet seg samtidig kompetanse innen CBTC, kravspesifikasjon og Systems Engineering.


Trude er utadvendt, positiv og pålitelig.


Karin Johansson

Karin har bred erfaring fra ulike roller i jernbanebransjen med ledelse, strategier, prosjektledelse, kontrakter, anskaffelser, tilbud, tekniske spesifikasjoner, RAMS og trafikk. Hun har over 25 års erfaring fra jernbane, t-bane og trikk, både i Norge og internasjonalt og har meget allsidig kunnskap til bransjen. 
I 2006 etablerte Karin Interfleet Technology AS / SNC-Lavalin i Norge og var daglig leder og seniorkonsulent i selskapet i 14 år. 


Karin kan bistå kunden innen anskaffelser, tilbud, prosjektledelse, organisasjon og ledelse.

Hun er også daglig leder for RailAdvice AS.


karin.johansson@railadvice.no

+47 905 66 062


Ingmar Hemsen

Ingmar er vår spesialist på arbeidsmaskiner. Han har erfaring siden 1997 med godkjennings-prosessen i Norge og Norden.


Ingmar har skrevet den tekniske spesifikasjonen på en lang rekke arbeidsmaskiner og bistått i hele RAMS-prosessen fra konsept til drift.

Ingmar er materialteknolog fra Høgskolen i Stavanger og har vært involvert i flere studier av hjulproblematikk og havarier. Eirik Wærn Bratland

 

Eirik har bred erfaring fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet, i tillegg til strategisk, taktisk og operativ erfaring fra NSB Materiell/Teknikk.  

Kjernekompetansen til Eirik inkluderer overordnet koordinering i jernbanesektoren, jernbanereformen, konkurranseutsetting av trafikkpakker, offentlig kjøp av persontransport med tog, restverdigaranti av statens kjøretøy, universell utforming i jernbanesektoren og anskaffelse av lokaltog Type 77. 

Eirik kommer fra Atkins Norge AS hvor han har bistått ny operatør som kontraktsansvarlig i forhold til mobiliseringsfase og drift for

trafikkpakke 1.

 

Dimitri Halseide

Dimitri har gjennom sitt arbeid i store og komplekse jernbaneprosjekter opparbeidet seg bred kunnskap og forståelse av hvordan fagområdet RAMS kan bidra til å bygge en tryggere og mer effektiv jernbane.


Han har jobbet mye med RAMS innen signal, jernbaneteknikk og underbygning, herunder risikovurdering og sikkerhetsbevis. Han har også god erfaring med oppfølging av både norske og utenlandske entreprenører og leverandører.

Lars Bengtsson


Lars har mer enn 30 års erfaring fra jernbanen og er spesialist på spesifisering av nye verksteder, depoter, rullende materiell, vedlikehold og vedlikeholdsoptimering.


Lars har lang erfaring fra en rekke selskaper over hele Skandinavia. Han har gjennom sin arbeidserfaring utviklet en helt unik kompetanse innen verkstedsfasiliteter.


Lars er en utmerket teamleder og han har en egen evne til å kommunisere med personalet i hele organisasjonen han er en del av.


I tillegg, med sin bakgrunn som elmotorvognsreparatør og vedlikeholds instruktør har Lars en meget god forståelse og dyp kunnskap om de tekniske systemene på togene.

 

Tom Arnulf


Tom har allsidig bakgrunn fra industriell virksomhet og jernbane. Han har arbeidet med ledelse, RAMS, signalprosjekter, energiforsyning, automatisering, prosessdatasystemer, produksjonsledelse og fabrikklayout.

Han har erfaring med innføring av RAMS/EN50126, ISO 9001 og LEAN prosjekter innen logistikk og produksjon.

 

Tom har jobbet med ledelse innen kvalitet og RAMS og har meget god oversikt over prosessene, i tillegg til at har jobbet mye med tillatelsesprosesser mot Statens Jernbanetilsyn.

 

I tillegg til god kunnskap om jernbanesektoren generelt, har han stor arbeidskapasitet, jobber strukturert og effektivt, selv med høyt stress og stor aktivitet, og sørger for å ha god oversikt.

Tom er meget behagelig å jobbe sammen med og fungerer også godt som mentor for yngre ingeniører.

Henning Brustad


Henning har gjennom 34 år innen rullende materiell opparbeidet seg inngående kunnskap om ulike typer lokomotiv, vogner, motorvognsett, gult materiell, trikker og t-banetog i Norge.


Henning er en av Norges få bremsespesialister. Han har også god kunnskap om boggier og hjul/skinneproblematikk, ERTMS on-board (ETCS) samt lang erfaring med måleteknikk og testing av rullende materiell.  


Henning har jobbet som konsulent siden 2007 og er både engasjert, grundig og løsningsorientert.

  

Fredrik Schumann


Fredrik er utdannet Sivilingeniør innen elektronikk fra Norges Tekniske Høyskole. Han har 34 års erfaring fra jernbanebransjen og har jobbet med RAMS og sikkerhetsledelse i en årrekke. Fredrik har spesielt god kompetanse innen sikkerhet og hazard management, sikkerhetsbevis, risikoanalyse og godkjenningsprosesser.  


Han har jobbet som sikkerhetssjef i flere prosjekter, hvor han har hatt ansvar for RAMS-aktiviteter, og jobbet mye med tillatelsesprosesser mot Statens jernbanetilsyn. Fredrik kjenner svært godt til CENELEC og CSM-RA. Han har hatt viktige roller i komplekse jernbane- og light rail prosjekter både i Norge, Danmark, Tyskland og Holland.  

 

Med sin faglige dyktighet, brede kompetanse og gode samarbeidsevner er han en viktig ressurs hos RailAdvice.