Nyheter

21.12.2021

RailAdvice gratulerer Sporveien med signering av kontrakt for leveranse av nytt signal og sikringssystem CBTC! 


https://sporveien.com/inter/nyheter#/pressreleases/naa-kommer-neste-generasjons-t-bane-til-oslo-3150471

 

RailAdvice’s konsulenter har hatt hovedansvar for integrasjonsløsninger i rullende materiell, både passasjertog og arbeidsmaskiner. RailAdvice er stolte av å ha bidratt til spesifikasjons- og evalueringsarbeidet som ledet fram til den omfattende kontrakten.


20.10.2021

1. oktober styrket vi ytterligere vår RAMS-gruppe med seniorkonsulent Fredrik Schumann!  


Fredrik er utdannet Sivilingeniør innen elektronikk fra Norges Tekniske Høyskole. Han har 34 års erfaring fra jernbanebransjen og har jobbet med RAMS og sikkerhetsledelse i en årrekke. Fredrik har spesielt god kompetanse innen sikkerhet og hazard management, sikkerhetsbevis, risikoanalyse og godkjenningsprosesser.  

 

Fredrik vil fortsette sitt spennende oppdrag for Bergen Bybane (i samarbeid med Atkins Norge) hvor han i dag er Sikkerhetssjef og har ansvar for Bybanen Utbygging sitt totale sikkerhetsarbeid for all infrastruktur.   

 

Med sin faglige dyktighet, brede kompetanse og store kontaktnett blir han en viktig ressurs hos RailAdvice!  

 

Vi er veldig stolte over å ha fått med oss Fredrik Schumann på laget. Velkommen!  

09.09.2021

Anskaffelse av arbeidsmaskiner til Sporveien


Behovet for sporvedlikehold på T-banen øker som følge av økt rutetrafikk i tillegg til at T-banen gradvis har bygget opp sitt rutetilbud siden åpningen av Lørenbanen i 2016. Fornebubanen, CBTC og nye T-banevogner vil øke behovet ytterligere.


Sporveien har utarbeidet en strategi for å skifte ut en del av sine arbeidsmaskiner (gule maskiner) frem mot 2030. Dette omfatter anskaffelse av to nye lastetraktorer samt oppgradering av fem eksisterende, eventuelt anskaffelse av fem nye. En pakkmaskin, skinnepusser samt diverse hengere og brøyteutstyr skal også kjøpes inn. Bakgrunn for strategien er blant annet en eldre maskinpark med kort levetid, høyt eksosutslipp, i tillegg til at utrustning med CBTC ikke vil være økonomisk forsvarlig.


RailAdvice, som underleverandør til Atkins Norge, er allerede i gang med dette spennende oppdraget med teknisk rådgivning innenfor anskaffelsene nevnt over. Våre seniorkonsulenter Henning Brustad og Ingmar Hemsen bistår Sporveien med utarbeidelse av beslutningsunderlag og kravspesifikasjoner samt  anskaffelses-prosessene.

05.08.2021

Ny konsulent i RailAdvice! 

 

Vi er stolte av å introdusere vårt siste tilskudd til RailAdvice, Trude Stokke.


Trude har en bachelor i elektronikk fra Høgskolen i Bergen. Hun jobbet tidligere som prosjektingeniør i Nemko, hvor hun opparbeidet seg erfaring med internasjonale standarder, testing og sertifisering av elektriske produkter.


De siste årene har Trude jobbet som kravkoordinator i Sporveien, i prosjektet med å anskaffe nytt signalsystem for T-banen i Oslo. Hun jobbet spesielt mye med kravverktøyet, og opparbeidet seg samtidig kompetanse innen CBTC, kravspesifikasjon og Systems Engineering.


Trude er en utadvendt, positiv og pålitelig jente som vi ønsker varmt velkommen!

11.05.2021

Henning Brustad ansatt som seniorkonsulent!


1. mai styrket vi ytterligere vår ekspertise innenfor rullende materiell og ønsket Henning Brustad velkommen til oss.

Henning har gjennom 34 år innen rullende materiell opparbeidet seg inngående kunnskap om ulike typer lokomotiv, vogner, motorvognsett, gult materiell, trikker og t-banetog i Norge.  


Henning er en av Norges få bremsespesialister. Han har også god kunnskap om boggier og hjul/skinneproblematikk, ERTMS on-board (ETCS) samt lang erfaring med måleteknikk og testing av rullende materiell.  Henning har jobbet som konsulent siden 2007 og er både engasjert, grundig og løsningsorientert.

 

Vi ønsker Henning varmt velkommen til RailAdvice!

15.04.2021

Nytt oppdrag for Bane NOR!

 

RailAdvice har blitt tildelt innleiekontrakt med Bane NOR for å støtte med RAMS-relaterte oppgaver i mindre og mellomstore utbyggingsprosjekter.

Vår seniorkonsulent Lars Berggren vil inngå i Bane NORs enhet for RAMS-spesialister/-rådgivere og vil fremfor alt bistå prosjekter som utfører forberedende arbeid for å tilrettelegge for ERTMS-implementeringen i Norge.

 

Utover mer generelle RAMS-oppgaver som å lede, planlegge, gjennomføre og følge opp RAMS-aktiviteter, og assistere prosjektledelsen, vil Lars bistå med faglig utvikling og kontinuerlig forbedring innen RAMS.

 

RailAdvice og vår flinke RAMS-ressurs Lars Berggren ser frem til å bistå Bane NOR.

23.03.2021

RailAdvice flyttet inn i nye kontorlokaler


1. mars flyttet vi inn i nyoppussede kontorlokaler med supersentral beliggenhet på Stortorvet 5 i Oslo.

  

«Det er viktig for oss å ha sentralt beliggende kontor i umiddelbar nærhet til våre kunder, samt et trivelig samlingssted og arbeidsplass» sier en fornøyd administrasjonssjef Christina Lødding.

  

Vi fortsetter å følge retningslinjene fra regjeringen og viderefører hjemmekontor inntil videre, og gleder oss til å kunne bruke lokalene fullt ut og ikke minst ønske kunder og samarbeidspartnere velkomne til vårt nye kontor når det lar seg gjøre. 

12.02.2021

Lars Berggren ansatt som seniorkonsulent!

 

Vi er glade for å ønske Lars Berggren velkommen hjem og til oss i RailAdvice.


Lars startet hos oss 18. januar og har siden 2012 arbeidet med sikkerhetsstyring og prosjektledelse innen jernbaneinfrastruktur og rullende materiell. Han har kompetanse på alle tekniske fagområder innen jernbanedrift med hovedfokus på signal, og har erfaring fra flere store og komplekse jernbaneprosjekter i Norge, Australia og New Zealand.


Lars flyttet til Australia i 2018 og har vært engasjert i et flertall spennende prosjekter, blant annet som sikkerhetsleder for Melbournes CBTC prosjekt og som Independent Safety Assessor (ISA) for City Rail Link-prosjektet i Auckland.


Med sin erfaring vil Lars kunne styrke og utvikle mange norske prosjekter de kommende årene.


Vi ønsker Lars varmt velkommen!

22.01.2021

Ny seniorkonsulent i RailAdvice

 

Ta vel imot vår erfarne seniorkonsulent, Tom Christian Arnulf!

Tom startet hos RailAdvice 1. januar i år. Han har en allsidig bakgrunn fra både industriell virksomhet og jernbane.

Han har gjennom de 10 siste årene jobbet som delprosjektleder RAMS med implementering og oppgradering av Thales signalanlegg for BaneNor. Herav tillatelsesprosesser mot Statens Jernbanetilsyn.


I tillegg har Tom erfaring med ledelse, RAMS, signalprosjekter, energiforsyning, automatisering, prosessdatasystemer, produksjonsledelse og fabrikklayout, samt erfaring med innføring av RAMS/EN50126, ISO 9001 og LEAN prosjekter innen logistikk og produksjon.


Hjertelig velkommen til RailAdvice, Tom!

06.01.2021

Ole Johansen nyansatt i RailAdvice

 

Vi har gleden av å presentere vår nye seniorkonsulent, som startet i RailAdvice i desember 2020.


Ole Johansen har solid erfaring med vedlikeholds- og engineeringsdokumentasjon for rullende materiell, fra både anskaffelses- og ombyggingsprosjekter for rullende materiell med tverrfaglig samarbeid. 

 

Han har gode kunnskaper om bruk av IT-verktøy og dokumenthåndteringssystemer, herunder strukturert dokumentasjon i XML og S-1000D standard. I tillegg har Ole god forståelse av vedlikeholds styringsprosesser og RAMS arbeid. Han har også site erfaring fra Italia og Sveits. 

 

Vi ønsker Ole varmt velkommen til vårt herlige team!

22.01.2020

Forprosjekt neste generasjons T-banevogner. 

 

Sporveien forbereder seg for neste generasjon t-banevogner og vi på RailAdvice er så heldige at vi får bidra i forprosjekt for nye T-banevogner. RailAdvice er underleverandør til Rytec på dette oppdraget. 


Oppdraget består blant annet av å bistå i utarbeidelse av tekniske konsepter og krav som skal ligge til grunn for anskaffelsen. Seniorkonsulentene Ingvar Fleten og Erlend Rehn fra RailAdvice, som jobber i oppdraget, har lang erfaring fra anskaffelse av dagens t-banevogner MX3000. De nye t-banevognene skal trolig testes like grundig som forrige gang Erlend og Ingvar deltok i anskaffelse av t-banevogner.


Dagens t-banevogner har vært en suksess for både Sporveien og alle oss som kjører t-bane i hverdagen.


Vi på RailAdvice er stolte av å bli valgt som rådgiver til Sporveien i dette viktige prosjektet!

04.12.2020

RailAdvice tildelt rammeavtale med Jernbanedirektoratet

 

RailAdvice AS er tildelt en rammeavtale for utredninger, analyser og modell- og metodeutvikling, og kjøretøyteknikk hos Jernbanedirektoratet.


«Dette er en anerkjennelse av kompetansen hos våre dyktige og erfarne rådgivere» sier daglig leder Karin Johansson og sier avslutningsvis «vi er naturligvis meget fornøyde og ser frem til et godt samarbeid!»

15.09.2020

Ny seniorkonsulent i RailAdvice

 

Ta vel imot vår nye seniorkonsulent, Dimitri Halseide!


Dimitri har gjennom sitt arbeid i store og komplekse jernbaneprosjekter opparbeidet seg bred kunnskap og forståelse av hvordan fagområdet RAMS kan bidra til å bygge en tryggere og mer effektiv jernbane.


Han har jobbet mye med RAMS innen signal, jernbaneteknikk og underbygning, herunder risikovurdering og sikkerhetsbevis. Han har også god erfaring med oppfølging av både norske og utenlandske entreprenører og leverandører.


Velkommen til RailAdvice, Dimitri!

11.09.2020

Ny seniorkonsulent i RailAdvice

 

Vi er så heldige å ha fått ombord den meget erfarne Erlend Rehn!

Erlend har unik kunnskap om rullende materiell. Han har internasjonal bakgrunn fra jernbane og har arbeidet med teknisk prosjektledelse, tilbudsarbeid og markedsundersøkelser. Han har bred jernbaneteknisk kompetanse i forbindelse med integrasjon av elektriske og mekaniske systemer for rullende materiell og har arbeidet med teknisk prosjektledelse i store anskaffelsesprosjekter, både som bestiller og leverandør.

I anskaffelser har Erlend bred erfaring med evaluering av leverandørtilbud, kontraktsforhandlinger og verifisering av tekniske løsninger. I tillegg har han vært ansvarlig for gjennomføring av typetester og teknisk godkjenning av flere materielltyper.

 

Med Erlend på laget, styrker vi ytterligere vår kompetanse på rullende materiell.

Vi ønsker Erlend velkommen til oss!

Ny seniorkonsulent i RailAdvice

 

Vi er stolte over å presentere enda en ny seniorkonsulent, Lars (Lasse) Bengtsson!

Lars har mer enn 30 års erfaring fra jernbanen og er spesialist på spesifisering av nye verksteder, depoter, rullende materiell, vedlikehold og vedlikeholdsoptimering. Lars har lang erfaring fra en rekke selskaper over hele Skandinavia. Han har gjennom sin arbeidserfaring utviklet en helt unik kompetanse innen verkstedsfasiliteter.

Lars er en utmerket teamleder og han har en egen evne til å kommunisere med personalet i hele organisasjonen han er en del av.

I tillegg, med sin bakgrunn som elmotorvognsreparatør og vedlikeholds instruktør har Lars en meget god forståelse og dyp kunnskap om de tekniske systemene på togene.

 

Vi ønsker Lars varmt velkommen til RailAdvice.

11.09.2020

Spennende oppdrag for Sporveien!


RailAdvice, som underleverandør til Rytec,  ble i juli tildelt oppdraget som «Team leader rolling stock CBTC» for Sporveien AS.

 

Oppdraget skal utføres av vår seniorkonsulent Ingvar Fleten som har inngående kunnskap om både CBTC-systemer og rullende materiell. I oppdraget vil Ingvar ha teamlederansvar for CBTC implementering i Sporveiens passasjertog og arbeidsmaskiner.

RailAdvice bidrar også med seniorkonsulent Ingmar Hemsen som fagansvarlig for CBTC implementering på arbeidsmaskiner.

 

RailAdvice ser frem til å bistå Sporveien i dette fremtidsrettede og spennende prosjektet!

24.08.2020

07.08.2020

Ny seniorkonsulent i RailAdvice


Hils på vår nye seniorkonsulent, Ali Reza Rogha, som startet 1. august!  


Ali Reza har, med sine 23 år innen jernbanebransjen, jobbet med mange forskjellige områder som; signal, rullende materiell, drift, vedlikehold, anskaffelser, leverandøroppfølging, prosjektledelse og RAMS.


Han har jobbet som både RAMS-rådgiver og RAMS-leder i en rekke store jernbaneprosjekter, og er i tillegg godt kjent med signalsystemet innen både jernbane og T-bane.

Ali Reza har også erfaring med vedlikehold og vedlikeholdsoptimalisering av skinnegående materiell.


Vi ønsker Ali Reza varmt velkommen til oss!

26.06.2020

Ny seniorkonsulent i RailAdvice

Vi har gleden av å presentere vår nye seniorkonsulent, Eirik Bratland, som starter i RailAdvice 1. august 2020.

 

Eirik har bred erfaring fra Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet, i tillegg til strategisk, taktisk og operativ erfaring fra NSB Materiell/Teknikk.  

Kjernekompetansen til Eirik inkluderer overordnet koordinering i jernbanesektoren, jernbanereformen, konkurranseutsetting av trafikkpakker, offentlig kjøp av persontransport med tog, restverdigaranti av statens kjøretøy, universell utforming i jernbanesektoren og anskaffelse av lokaltog Type 77. 

Eirik kommer fra Atkins Norge AS hvor han har bistått ny operatør som kontraktsansvarlig i forhold til mobiliseringsfase og drift for trafikkpakke 1.

 

Vi ønsker Eirik velkommen til oss i august!

11.06.2020

Sommerfest i RailAdvice 

 

I strålende sommervær hadde vi en kjempetrivelig sommerfest!

Arrangementet startet med en rolig seiltur ut fra Landøya hvor vi endte opp på Bjerkøya med grilling, kubb og sang.


«Det var et flott arrangement, godt gjennomført og moro å få være med på premieren av RailAdvice sin sommerfest» sier seniorkonsulent Lars Mortvedt.Bildet er tatt på Bjerkøya, fra venstre: Lars Mortvedt, Ingvar Fleten, Christina Lødding, Karin Johansson, Ingmar Hemsen.

15.05.2020

RailAdvice tildelt kontrakt som teknisk prosjektleder for Vy

 

Vy har tildelt RailAdvice oppdraget som teknisk prosjektleder for oppgradering kjøretøy Vest.


Leveransen innebærer å lede kartleggingen og anskaffelsesprosessen for ombygging av totalt 8 personvogner. Vognene står i dag parkert i Tyskland og har behov for ombygging før de skal settes i bruk på Bergensbanen.


Vi er veldig fornøyde at vi vant dette spennende oppdraget og gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

08.05.2020

Nyansatt seniorkonsulent i  RailAdvice

 

Vår nye kollega, Lars Mortvedt, startet hos oss 1. mai.


Lars har 20 års erfaring innenfor jernbane, t-bane, trikk, bilindustri, industriell automasjon og luftfart. I løpet av disse årene har han bygget opp spesialkompetanse innen blant annet signalsystemer, Systems Engineering, risikoanalyser, RAMS, kravspesifikasjon og prosjektledelse. 


Vi ønsker Lars varmt velkommen! 

27.04.2020

RailAdvice er nå kvalifisert leverandør til TransQ.

 

TransQ er et nordisk register med kun kvalifiserte leverandører som brukes av innkjøpere innenfor transportsektoren.


Vi har nå mottatt vår sertifisering som kvalifisert leverandør av konsulenttjenester innen blant annet rullende materiell, jernbanetekniske tjenester, prosjektledelse, RAMS og kvalitet. «Dette er en viktig godkjenning for oss og en god start for vårt nyetablerte selskap» sier RailAdvice’ daglige leder, Karin Johansson.

24.04.2020

RailAdvice er kvalifisert i Vy sin dynamiske innkjøpsordning «Tekniske rådgivningstjenester».


Vy er en viktig aktør innen jernbanen med mange spennende prosjekter. Vi på RailAdvice er meget fornøyde med kvalifiseringen! Dette viser at våre kunder setter pris på vår brede erfaring og kompetanse innen jernbane.

27.03.2020

RailAdvice har fått en god start tross covid-19 og hjemmekontor.

«Alle våre kunder har åpnet for at arbeidet kan fortsette på hjemmekontor og via telefon- og videokonferanser, hvilket gjør at vi kan fortsette arbeidet vårt som normalt. RailAdvice har ikke egne kontorlokaler ennå og det er faktisk en stor fordel slik situasjonen er nå» sier Karin Johansson, daglig leder i RailAdvice.

 

Selv om vi alle er midt oppi en utfordrende tid, søker vi fremdeles etter kloke ingeniørhoder med erfaring fra jernbanebransjen – les mer på https://railadvice.no/recruitment.html

 

Nå må vi stå sammen, følge myndighetenes råd og gjøre alt vi kan for å begrense smitte.

Ta vare på hverandre ❤

18.03.2020

Euromaint Rail har valgt RailAdvice som rådgivere i forbindelse med vedlikeholdsavtalen med Vy på Bergensbanen Trafikkpakke Vest.


Vi på RailAdvice er stolte over at vi får bistå Euromaint Rail med dette spennende prosjekt.
Les mer om Euromaint Rail her :
http://www.euromaint.com/sv/Euromaint-Rail/

RailAdvice AS 


Bildet er tatt under stiftelsesmøte 1. mars  2020

Karin Johansson er ansatt som daglig leder i RailAdvice AS

Ingvar Fleten er ansatt som Seniorkonsulent i RailAdvice AS

Ingmar Hemsen er ansatt som Seniorkonsulent i RailAdvice AS

Christina Lødding er ansatt som Administrasjonssjef i RailAdvice AS